Hotline  

HƯNG YÊN

0981.222.236

HÀ NỘI

0983.362.236

KỸ THUẬT

0965.935.355

BÁN BUÔN

0977.389.999
Dựa án âm thanh tại xi măng Sài Sơn (Chùa Thầy, Hà Tây)

THẾ GIỚI ÂM THANH CHUYÊN NGHIỆP